SMISO (Senter mot incest og seksuelle overgrep)

SMISO Møre og Romsdal er et fylkesdekkende lavterskeltilbud for ungdom og voksne av begge kjønn som har opplevd seksuelle overgrep, samt deres pårørende og hjelpeapparat. De tilbyr også støtte og veiledning av pårørende til utsatte barn.

Hos SMISO Møre og Romsdal møter du en tverrfaglig sammensatt personalgruppe med fokus på hjelp til selvhjelp og traumesensitiv omsorg.

Du kan få enesamtaler med en fagperson med kunnskap om seksuelle overgrep. De tilbyr også veiledning av faggrupper og privatpersoner i enkeltsaker om seksuelle overgrep.

Kontaktinformasjon

SMISO (Senter mot incest og seksuelle overgrep)
E-post
Telefon 71 11 51 55