Søk om psykisk helsehjelp

For å få hjelp hos oss må du:
 

  • Være bosatt eller oppholde deg i Eide eller Fræna kommune.
  • Være berettiget hjelp etter Lov om Kommunale helse- og omsorgstjenester.
  • Være villig til å ta imot hjelp.


Du trenger ikke henvisning fra lege. Du kan selv ta kontakt med oss, eller noen andre kan gjøre det for deg. Tjenesten er gratis. Klage på utførelsen av tjenesten rettes til enhetsleder. Har du behov for akutt hjelp på kveld eller helg må du ta kontakt med legevakt. Vi har også dagtilbud for brukere innen rus og psykisk helse. Dagtilbudet Gnisten er åpent på hverdager. Ved spørsmål ta kontakt med Mestringsenheten.


Du er velkommen til å ta kontakt med oss.

 

 

 

Kontaktinformasjon

Anders Høe
Enhetsleder Mestringsenheten
E-post
Telefon 926 84 205