Pakkeforløp psykisk helse og rus

Pakkeforløp for psykisk helse og rus skal gi deg som pasient eller pårørende et behandlingsforløp som er helhetlig og forutsigbart, uten unødig ventetid. Du skal få mer innflytelse på behandlingen, og den skal evalueres systematisk underveis.

Pakkeforløpene skal bidra til gode, koordinerte og sammenhengende tjenester til bruker. De skal sikre samhandling mellom bruker, ev. pårørende, fastlege, spesialisthelsetjenesten, kommunale helse- og omsorgstjenester og andre relevante aktører.

 

Du kan få mer informasjon om de ulike pakkeforløpene på Helsedirektoratets sine hjemmesider:

Psykiske lidelser - barn og unge

Psykiske lidelser - voksne

Psykoselidelser

Rusbehandling

Spiseforstyrrelser

Tvangslidelse (OCD)

Somatisk helse og levevaner ved psykiske lidelser og/eller rusmiddel problemer

 

På nettsiden til helsenorge.no finner du mer informasjon

Det er din fastlege som kan henvise deg til et pakkeforløp.

 

Kontaktinformasjon ved spørsmål:

Mestringsenheten ved enhetsleder Anders Høe, mobil 926 84 205.

Mail: anders.hoe@eide.kommune.no

Kontaktinformasjon

Eide legesenter
Telefon 71 29 97 20
Anders Høe
Enhetsleder Mestringsenheten
E-post
Telefon 926 84 205