Distriktspsykiatrisk senter (DPS)

Distriktspsykiatriske sentre (DPS) tilbyr utredning og behandling innen spesialisthelsetjeneste for psykisk helse. Tilbodet omfattar døgnbehandling, ambulant og poliklinisk behandling. Det er et nært samarbeid mellom DPS og kommunale tenester.