Akutt psykisk helsehjelp

Akutt psykisk helsehjelp ytes av legevakt. Legevakt i ordinær arbeidstid er din fastlege.

Eide kommune kjøper også kommunale akutte døgnplasser av Molde kommune. Dette er tilbud i forhold til behov for akutt psykisk helsehjelp, der det hverken er hensiktsmessig med innleggelse i spesialisthelsetjenesten eller hjemsendelse. 

 

Hvordan få hjelp?        

Ta kontakt med din fastlege eller legevakt. Legevaktordningen for Eide kommune leveres gjennom et interkommunalt samarbeid med Molde kommune.

I tillegg har DPS Molde på Knausen senteret et Ambulant psykiatrisk akutteam, som yter rask, tidsavgrenset hjelp og skal bistå pasienter, pårørende og andre i håndtering av akutte psykiatriske saker. Der trenger du ikke lege henvisning. Det vil si at alle som er berørt av akutte psykiske helseproblem/krise kan ta direkte kontakt med ambulant akutteam.

Ambulant akutteam har åpent 08.30 - 21.30 mandag til fredag og har telefon 992 14 099.

 

 

 

Kontaktinformasjon

Eide legesenter
Telefon 71 29 97 20
Legevakta Molde
Telefon 71 25 33 33
Ambulerende akutt team
Telefon 992 14 099