TT-kort (transportstøtte)

Transporttjenesten (TT) er et tilbud om dør til dør transport med drosje til personer som på grunn av funksjonshemming har vesentlige vansker med å reise kollektivt.  

TT- ordninga blir administrert av Samferdselsavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune, som igjen samarbeider med kommunen. Kommunen står for godkjenning av nye brukere i samsvar med fylkeskommunens retningslinjer. 
 

Hva får du?

Tjenesten gir deg x antall fritidsreiser med drosje eller spesialbil.