Transportordningen

Avvikling av den kommunale transportordningen

Fra 1. januar 2018 er det ikke lenger kommunal transportordning. 

Kommunestyret i Eide har i møte den 14.12.2017, sak 17/73 Budsjett 2018 - Økonomiplan 2018 -2021 vedtatt å avvikle transportordningen i Eide kommune.


Transportordningen har vært et kommunalt tilbud til personer som, på grunn av forskjellige bevegelseshemninger, har problemer med å bruke det kollektive rutetilbudet. Ordningen har vært et tilbud til utviklingshemmede og eldre.

Kontaktinformasjon

Leif Arild Lervik
Enhetsleder - Bo og habilitering
E-post
Telefon 480 94 429