Støttekontakt

Støttekontakt er en tjeneste som tilbyr blant annet sosialt samvær og ledsagelse til ulike fritidsaktiviteter. Fritidstilbudet skal baseres på den enkelte brukers ønsker, behov og forutsetninger.
 

Hvem kan få støttekontakt? 

Personer og familier som har behov for dette på grunn av funksjonshemming, alder eller sosiale problemer.

At man ikke kan dra omsorg for seg selv eller er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å kunne delta i sosiale aktiviteter. Det er kommunen i samarbeid med søkeren som bestemmer hvilke tjenester som skal gis. Det vil ikke innvilges støttekontakt til generell praktisk hjelp eller til gjøremål som hører med til foreldres omsorgsplikt.
 

Pris

Tjenesten er gratis, men det må påberegnes å bidra til å betale drivstoff/andre utgifter, da støttekontakten ikke får utgiftsført mer enn 35 kroner per tildelt time støttekontakt.

Eksempel: En har tildelt 10 timer / måned: 35kr x 10 = 350,- kr i utgiftsdekning.

Kilometergodtgjørelse (som p.t er 4,10 kr pr km.) går også av disse 350,-.
 

Hvordan søke

Det er enhetsleder for den aktuelle enheten som behandler søknad om støttekontakt. 

Ta kontakt med pleie- og omsorgstjenesten for nærmere informasjon om søknadsprosedyrer på telefonnummer: 712 99 182

 

Lovverk

Ordningen med støttekontakt er hjemlet i Helse- og Omsorgstjenesteloven §§ 1-1,3-1 og 3-2.
 

Klage

Det kan klages på vedtaket innen 4 uker fra den dagen De mottar vedtaket.

 

Ønsker du mer informasjon?

Ta kontakt med enhetsleder eller pleie- og omsorgstjenesten på telefon 712 99 182. 
Eller send epost. ​​​​​​​

Kontaktinformasjon

Leif Arild Lervik
Enhetsleder - Bo og habilitering
E-post
Telefon 480 94 429
Hege Strand
Enhetsleder - Hjemmetjenesten
E-post
Telefon 918 46 311
Merete Egge
Avdelingsleder - Tiltak funksjonhemmede
E-post
Telefon 909 15 998
Anders Høe
Enhetsleder Mestringsenheten
E-post
Telefon 926 84 205