Bli støttekontakt

Som støttekontakt får du lønn av kommunen for å hjelpe et annet menneske til å få et mer sosialt liv og en aktiv fritid. Mange trenger støttekontakt, enten fordi de ikke kommer seg ut på egenhånd eller fordi de trenger hjelp til å mestre forskjellige fritidsaktiviteter.

Krav til søker

  • du må være over 16 år
  • du må fremlegge politiattest

Du bør være sosialt engasjert, ha evne til å finne på aktiviteter og finne glede i å hjelpe andre mennesker. For å skape stabilitet for brukeren, bør du kunne binde deg over en lengre periode.

 

Slik søker du om å bli støttekontakt

1. Fortell litt om deg selv:

  • navn
  • alder
  • utdanning
  • arbeidserfaring
  • fritidsinteresser
  • hvilke brukere du helst vil jobbe med, for eksempel psykisk utviklingshemmede, barn/ungdom, funksjonshemmede, mennesker fra andre kulturer

2. Send inn en åpen søknad til oss.
 

Hva skjer videre?

Dersom det for øyeblikket ikke er noen ledige stillinger som støttekontakt, legger vi søknaden din i en søknadsbank.