Mikalmarka omsorgsboliger

Mikalmarka omsorgsboliger er underlagt enheten Bo og habilitering. Mikalmarka har til sammen 16 boliger. 

Bo og habilitering er en tjeneste for personer over 18 år, med nedsatt funksjonsevne og/eller psykiske lidelser. Vårt mål er å legge forholdene til rette for brukerne, slik at de så langt det er mulig kan leve og bo selvstendig, og ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre.

 

Slik søker du:

Søknad om boligtjenester ved Mikalmarka omsorgsboliger gjøres ved å sende inn søknadsskjema til Bo og habiltering. 


 

Hva annet tilbyr Bo og habilitering? 

Kontaktinformasjon

Leif Arild Lervik
Enhetsleder - Bo og habilitering
E-post
Telefon 480 94 429
Mikalmarka boligtjeneste
Telefon 992 89 260
Døgnbemannet vakttelefon
Telefon 941 47 885

Åpningstider

Åpningstid: Døgnåpent.

Administrasjonen har kontortid: 08.30 - 15.00

 

Adresse

Eide kommune, Slettaveien 37, 6490 Eide.