Ledsagerbevis

Har du fysiske eller psykiske funksjonshemninger kan du få ledsagerbevis. Ledsagerbeviset gir deg rett til å ha med en assistent (familiemedlem, venn, støttekontakt med mer) som slipper å betale for billetten sin. Dette kan for eksempel være på kultur- og fritidsarrangement eller på offentlig transport.

Fra 01.01.2019 er det Fræna kommune som utsteder ledsagerbevis for innbyggere i Eide kommune.

Kontaktinformasjon og annen informasjon om ledsagerbevis finner du på Fræna kommune sin hjemmeside:

Fræna kommune: Ledsagerbevis