Avlastning barn og unge under 18 år

Avlastning er et tilbud til personer eller familier med særlig tyngende omsorgsarbeid. 
 

Avlastning i heldøgnsbemannet bolig

Brukere under 18 år med et så omfattende bistandsbehov til dagliglivets gjøremål at han/hun er avhengig av tilsyn og oppfølging hele døgnet kan tilbys avlastning i heldøgnsbemannet bolig. Avlastning skal gjøre det mulig å opprettholde gode familierelasjoner, beholde sosialt nettverk og gi omsorgsyteren nødvendig ferie og fritid, slik at utmatting forhindres.

 

Hvordan søke

Her finner du søknadsskjema og informasjon om søknadsprosessen. 

 

Hva får du?

En avlaster overtar pleiefunksjonene som du har til vanlig. Avlastning gis på timebasis eller gjennom ett eller flere døgn, i hjemmet eller på institusjon.


Som pårørende får du:

Nødvendig og regelmessig fritid og ferie

Mulighet til å opprettholde gode familierelasjoner og bevare sosiale nettverk.

 

Krav til søker

Du kan få avlastning hvis du gir omfattende omsorg til en person med stort pleiebehov.


Hva koster det?

Tjenesten er gratis.


Søknadsfrist

Det er ikke søknadsfrist, søknader behandles fortløpende.

Kontaktinformasjon

Merete Egge
Avdelingsleder - Tiltak funksjonhemmede
E-post
Telefon 909 15 998

Åpningstider


Fra 1. januar 2020 vil vi bli Hustadvika kommune. Det er derfor forløpende endringer på plassering og åpningstid for de forskjellige tjenestene. 
 

Servicekontoret

Åpent hverdager mellom klokken 09.00 - 14.00. 
 

 

Helsestasjonen

Mandag: 09.00 - 15.00

Tirsdag:  09.00 - 15.00

Onsdag: 09.00 - 15.00

Torsdag: 09.00 - 15.00

Fredag: Åpent etter avtale 

 

PPT - Gjemnes, Eide og Fræna

Åpningstider er alle hverdager 08.30-15.00 
Mandag er kontorets interndag fra kl. 09.00-12.00 har vi personal og fagmøte.

 

 

TJENESTENE UNDER HAR FLYTTET TIL FRÆNA KOMMUNEHUS


Tekniske tjenester
De sitter nå samlokalisert med Fræna sine ansatte innen samme fagområder på kommunehuset i Elnesvågen.
De har kontor i 2. etasje i samme bygg som NAV Eide/Fræna, med inngang på baksiden. 

De har følgende åpningstid: 
Byggesak, geodata og oppmåling har åpent for besøk fra kl 12.00 til kl 16.00 mandag til fredag.
Andre tekniske tjenester har åpent mellom kl 08.00 og kl 16.00 mandag til fredag.


Lønn og personal
Har nå kontorsted - Fræna kommunehus.


Regnskapsavdelingen
Har nå kontorsted - Fræna kommunehus.
 

IKT
Har nå kontorsted - Fræna kommunehus.

 

 

 

Adresse

Eide kommune
Rådhusvegen 7
6490 Eide