Hvem får gratis tannbehandling


Tannklinikkene tilbyr gratis behandling til:

  • Barn og ungdom 0-18 år
  • Psykisk utviklingshemmede
  • Eldre, langtidssyke og uføre
  • Rusmiddelavhengige
  • Personer med sterk tannlegeangst

 

Privat tannlege

Om du velger privat tannlege, må du betale utgiftene selv.

 

Ungdom 19-20 år

Ungdom 19-20 år får tannbehandling til redusert pris, og betaler 25 % av offentlige takster, til og med det året de fyller 20 år. Om du velger privat tannlege, må du betale alle utgifter selv


Voksne

Voksne betaler full pris for tannbehandling, men kan i noen tilfeller søke om støtte.

Takster gjeldende fra 01.01.17.