Kommuneoverlege

Kommunelegen skal være medisinskfaglig rådgiver for kommunen.

Kontaktinformasjon

Espen Finholt
Kommuneoverlege
E-post
Telefon 71 29 97 20