Kreftkoordinator

Kreftkoordinator/kreftsykepleier er en del av helsetjenesten i kommunen. Kreftsykepleier kan gi råd og veiledning, samt støtte og omsorg til pasienter /brukere med alvorlig sykdom og kreftsykdom. Tjenestene er et supplement til kommunens hjemmetjeneste.
 

Hva får du? 

Du får besøk av sykepleiere som har spesialkompetanse innen kreftbehandling og palliativ behandling.  Tilbudet innebærer samtaler, veiledning, lindrende behandling, stell og pleie.

Dine pårørende kan få samtaler og veiledning.  


Slik søker du om kreftsykepleier.

Du kan ta direkte kontakt med kreftkoordinator i kommune eller ta kontakt med hjemmetjenesten. 


Hva koster det?

Tjenesten er gratis for pasient og pårørende

Kontaktinformasjon

Bente Winsjansen
Kreftkoordinator
E-post
Telefon 902 35 651
Hege Strand
Enhetsleder - Hjemmetjenesten
E-post
Telefon 918 46 311

Åpningstider


Fra 1. januar 2020 vil vi bli Hustadvika kommune. Det er derfor forløpende endringer på plassering og åpningstid for de forskjellige tjenestene. 
 

Servicekontoret

Åpent hverdager mellom klokken 09.00 - 14.00. 
 

 

Helsestasjonen

Mandag: 09.00 - 15.00

Tirsdag:  09.00 - 15.00

Onsdag: 09.00 - 15.00

Torsdag: 09.00 - 15.00

Fredag: Åpent etter avtale 

 

PPT - Gjemnes, Eide og Fræna

Åpningstider er alle hverdager 08.30-15.00 
Mandag er kontorets interndag fra kl. 09.00-12.00 har vi personal og fagmøte.

 

 

TJENESTENE UNDER HAR FLYTTET TIL FRÆNA KOMMUNEHUS


Tekniske tjenester
De sitter nå samlokalisert med Fræna sine ansatte innen samme fagområder på kommunehuset i Elnesvågen.
De har kontor i 2. etasje i samme bygg som NAV Eide/Fræna, med inngang på baksiden. 

De har følgende åpningstid: 
Byggesak, geodata og oppmåling har åpent for besøk fra kl 12.00 til kl 16.00 mandag til fredag.
Andre tekniske tjenester har åpent mellom kl 08.00 og kl 16.00 mandag til fredag.


Lønn og personal
Har nå kontorsted - Fræna kommunehus.


Regnskapsavdelingen
Har nå kontorsted - Fræna kommunehus.
 

IKT
Har nå kontorsted - Fræna kommunehus.

 

 

 

Adresse

Eide kommune
Rådhusvegen 7
6490 Eide