Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleien gir hjelp og veiledning til eldre, syke eller personer med funksjonsnedsettelser som bor hjemme. Tilbudet gjelder også mennesker som har behov for helsehjelp etter sykehusopphold. Behovet vurderes fortløpende.
 

Hva kan vi tilby?

 • hjelp med medisiner og medisinske prosedyrer
 • daglig stell
 • sårbehandling
 • veiledning om kosthold og helsespørsmål
 • hjelp til å stå opp, legge deg og toalettbesøk
 • veiledning og opplæring slik at du kan mestre oppgaver på egenhånd (dosere medisiner, skifte stomi osv.)
 • Stell og pleie til alvorlig syke og døende
 • Støtte og veiledning til pårørende

 

Krav til søker

 Du må ha et hjelpebehov som skyldes sykdom eller nedsatt funksjonsnivå, eller ha behov for helsetjenester i hjemmet.
 

Hva koster det?

Hjemmesykepleie er gratis. Pasienten betaler kun medisiner og eventuelt medisinsk utstyr. 


 

Slik søker du hjemmesykepleie

 • Fyll ut søknadsskjema for pleie- og omsorgstjenester (PDF, 66 kB)
   
 • Skriv ut skjemaet, skriv under og send skjemaet til: Eide kommune, Slettaveien 37, 6490 Eide.
   
 • Det er den som trenger hjelp, eventuelt pårørende som skal skrive under søknaden. Om andre søker for deg, må de legge ved fullmakt.

   

Hva skjer videre? 

Vi vurderer dine ressurser og bistandsbehov og beslutter hvilke tjenestetilbud som passer best for deg. Leder for hjemmetjenesten vil etter avtale ta et hjemmebesøk for å kartlegge dine hjelpebehov.


Kreftkoordinator

Eide og Fræna har felles kreftkoordinator. 

Kreftkoordinatoren skal gi et tilbud til alle kreftsyke og deres pårørende i kommunen. Kreftkoordinatoren sine oppgaver vil være mange og utfordrende, noe som speiler seg i den komplekse situasjonen som kreftpasientene er i. Kreftpasienter og deres pårørende må forholde seg til mange instanser og forskjellige mennesker i en sårbar og vanskelig fase i livet. Vi ønsker at dette tilbudet skal skape større trygghet og bedre livssituasjonen for kreftpasienter og pårørende.

 

Har du allerede hjemmesykepleie?

Ta kontakt med hjemmetjenesten i Eide kommune


 

Kontaktinformasjon

Hege Strand
Enhetsleder - Hjemmetjenesten
E-post
Telefon 918 46 311