Hjemmehjelp/Praktisk bistand

Hjemmehjelp er et tilbud til personer som er avhengig av hjelp i hverdagen på grunn av sykdom, funksjonshemning, alder eller andre årsaker.
 

Hva kan vi tilby?

Du kan blant annet få hjelp til:

  • rengjøring
  • klesvask
  • sengetøyskift
  • i noen tilfeller hjelp til innkjøp av dagligvarer
  • personlig hygiene og stell

 

Hvem kan søke?

Du må ha behov for hjelp på grunn av sykdom, funksjonshemning eller alder. Du må være bosatt i Eide kommune.


 

Slik søker du om hjemmehjelp

 

Hva skjer videre?

Vi vurderer dine ressurser og bistandsbehov og beslutter hvilke tjenestetilbud som passer best for deg.
Leder for hjemmetjenesten vil etter avtale ta et hjemmebesøk for å kartlegge dine hjelpebehov.
 

Hva koster tjenesten?

Inntekten din og hvor mange timer hjelp du får bestemmer hvor mye du må betale for hjemmehjelp.

Pris hjemmehjelp/praktisk bistand 2019
Huststandens samlet nettoinntekt Pris per enhet Pris per måned
Under 2 G Kr. 210
Over 2 G med inntil 6 timer hjemmehjelp per måned. Kr. 250 per time
Over 6 timer per måned - betaler etter abonnementsordning Inntektsgruppe:
2-3 G Kr. 1232
3-4 G Kr. 1769
4-5 G Kr. 2671
Over 5 G Kr. 3341

 


Klage

En kan klage på vedtaket. Klagefrist er 3 uker. 

 

Har du allerede hjemmehjelp?

Ta kontakt med hjemmetjenesten i Eide kommune


 

Kontaktinformasjon

Hege Strand
Enhetsleder - Hjemmetjenesten
E-post
Telefon 918 46 311
Leif Arild Lervik
Enhetsleder - Bo og habilitering
E-post
Telefon 480 94 429