Hjelpemidler

Hjelpemidler skal bidra til at folk skal kunne leve et selvstendig liv med god livskvalitet, samtidig som en forebygger skader. En skiller mellom midlertidige behov for hjelpemidler (inntil 2 år) og varig behov for hjelpemidler (behov i minimum to år).
 

Hva kan vi tilby?

 • Kartlegging/vurdering av behov for type hjelpemiddel
 • Hjelp ved søknad/bestilling av hjelpemiddel
 • Tilpassing og utprøving av hjelpemiddel
 • Hjelp ved reparasjon av hjelpemiddel
 • Hjelp ved tilbakelevering av hjelpemiddel

   

Midlertidig behov for hjelpemidler

Kommunen har ansvar for å låne ut vanlige hjelpemidler inntil 2 år til de som har en midlertidig behov.

Vi kan tilby utlån av enkle hjelpemiddel som blant annet:

 • Ganghjelpemiddel (krykker, rullator)
 • Transportrullestol
 • Toalettforhøyer
 • Dusjkrakk
 • Toalettstol
 • Forhøyningsklosser


Slik søker du

Ved midlertidig behov for enkle hjelpemidler er det kommunen som avgjør søknaden.

 • Fyll ut søknadsskjema.
  Dette kan du gjøre med hjelp fra kommunen.
   
 • Skriv under skjemaet og send det til:
  Eide kommune, Slettaveien 37, 6490 Eide.
   
 • Det er den som trenger hjelp, eventuelt pårørende som skal skrive under søknaden.
  Om andre søker for deg, må de legge ved fullmakt.


 

Varig behov for hjelpemidler

Har du fått din funksjonsevne i dagliglivet varig og vesentlig nedsatt (minimum 2 år) på grunn av sykdom, skade eller annet - kan en få låne hjelpemidler som er nødvendig og formålstjenlig. Ved varig behov for hjelpemidler bistår kommunen kartlegging av behov og en faglig vurdering. Kommunen hjelper til med utfylling av søknad som skal sendes til NAV hjelpemiddelsentralen i Ålesund.


Slik søker du

 • Fyll ut søknadsskjema
  Dette kan du gjøre med hjelp fra kommunen.
   
 • Skjemaet skal signeres og sendes til NAV hjelpemiddelsentralen i Ålesund. 
   
 • Det er den som trenger hjelp, eventuelt pårørende som skal skrive under søknaden.
  Om andre søker for deg, må de legge ved fullmakt.


 

 

Retur av hjelpemidler

Kommunen har et lager på sykehjemmet hvor vi plasserer hjelpemidlene midlertidig før de sendes tilbake til hjelpemiddelsentralen i Ålesund.
 

Ved retur av hjelpemiddel er følgende viktig:

 • Det er viktig at hjelpemiddelet er rengjort.
 • Hjelpemiddelet skal leveres på Eide sykehjem, Slettavegen 37.
 • Følgende skjema skal være fylt ut og skal henges på hjelpemiddelet.  


 

Mer informasjon

Kontaktinformasjon

Eide kommune
Servicekontoret
E-post
Mobil 71 29 91 00