Fritt brukervalg


Hva er fritt brukervalg?

Flere norske kommuner har innført fritt brukervalg. Dette innebærer at du som er innvilget praktisk bistand eller hjemmesykepleie, fritt kan velge om det offentlige eller private skal hjelpe deg. Du betaler det samme uansett hvem du velger.


Fritt brukervalg i Eide kommune

I Eide kommune finnes det en privat tilbyder på hjemmehjelp og praktisk bistand (ikke hjemmesykepleie). Denne bedriften heter Adea. Inne på deres hjemmeside finner du mer informasjon om deres tjenester.

 

Selve prosessen

Når kommunen har behandlet og innvilget din søknad om praktisk bistand eller hjemmesykepleie, skal kommunen informere om de ulike leverandørene du kan velge mellom. Da står du fritt til å velge den av leverandørene du tenker er den beste for ditt behov. Du står også fritt til å bytte leverandør, med 14 dagers varsel, uten å måtte forklare deg.


Mer informasjon om fritt brukervalg