Jordmor og svangerskapskontroll

Alle gravide har rett til gratis svangerskapskontroll. Tilbudet får du hos fastlegen og/eller jordmor på helsestasjonen. Kontakt helsestasjonen tidlig i svangerskapet dersom du ønsker oppfølging hos jordmor. Tilbudet er gratis.

 

Svangerskapsomsorg

Det er gratis å gå til svangerskapskontroll. Kontrollene er satt opp etter nasjonale retningslinjer.
De gravide kan selv velge å ha alle kontrollene hos fastlege, alle hos jordmor eller i en kombinasjon lege/jordmor. Jordmor henviser den gravide til poliklinikken ved sykehuset ved behov. Ta tidlig kontakt med jordmortjenesten, eller like etter første legekontroll om du ønsker til jordmor.  
 

Torsdager er fast dag på helsestasjonen til svangerskapsomsorg.

 

Oppfølging hos jordmor i svangerskapet

Du kan selv velge om du ønsker å ha alle kontrollene kun hos legen din, kun hos jordmor, eller en kombinasjon lege/jordmor. 

Ved å klikke på V-symbolet til høyre vil du få mer informasjon om hva de forskjellige konsultasjonene innebærer. 

Svangerskapsomsorg - kontroller

UKE 8 – 12: 1.kontroll
 • Helsekort for gravide
 • Levevaner
 • Info om kost, mosjon, alkohol, røyking, tannhelse mm
 • Anbefaling: Folsyre 0,4mg de første 12 svangerskapsuker
 • Blodprøver
 • Urinprøve
 • Vekt, KMI
 • Svangerskapsplager 
 • Arbeidssituasjon
 • Henvising til Ultralyd
UKE 12 – 16: 2. kontroll
 • Reservert til den gravide alene. (Uten følge av mann og barn). 
UKE 18 – 20 - Ultralyd på sykehuset
 • Ultralyd hos jordmor på sykehuset.
 • Terminberegning. 
UKE 24
 • SF-mål, BT, vekt, urinprøve
 • Kjent liv? Info om fosterbevegelser
 • Lytte fosterhjerte
 • Svar på blodprøver
 • Blodtype-svaret oppbevares sammen med helsekort.
 • Bekkenbunnstrening
 • Nye antistoffprøver av Rhesus – negative
UKE 28
 • Terminbekreftelse, etter uke 27
 • SF-mål, BT, vekt, urinprøve, lytte fosterhjerte, kjent liv
 • Hb, og eventuelt toxoplasmoseprøve
 • Arbeid, behov for tilrettelegging?
 • Info: Når følelsene svinger
 • Info: Erklæring av farskap
 • For Rhesus – negative med Rhesus + positivt foster:  Injeksjon av Anti-D immunglobulin 

 

UKE 32
 • SF-mål, BT, vekt, urinprøve, lytte fosterhjerte, kjent liv
 • Fødsel 
UKE 36
 • SF-mål, BT, vekt, urinprøve, lytte fosterhjerte, kjent liv
 • Eventuell kontroll toxoplasmoseprøve
 • Leie. Henvise til ultralyd ved mistanke om seteleie
 • Amming
 • Tidlig samspill, sovestilling til barnet 
UKE 38
 • SF-mål, BT, vekt, urinprøve, lytte fosterhjerte, kjent liv
 • Leie
 • Fødsel, barseltid
 • Fysiske og psykiske endringer
 • Bekkenbunnstrening
 • Orientering prevensjon, etterkontroll
 • Foreldrerolle, søskensjalusi 
Uke 40
 • SF-mål, BT, vekt, urinprøve, lytte fosterhjerte, kjent liv
 • Leie 
 • Bestille overtidsvurdering på føde/gyn til uke 41+3.
UKE 41 + 3
 • Avtale på føde/gyn – for videre oppfølging.

 

 

Hjemmebesøk etter fødsel

Det er tilbud om to hjemmebesøk til alle nyfødte i Eide og deres familie etter fødsel.

Første hjemmebesøk av jordmor:
Tema: Amming, vektkontroll av barnet. Kontroll av mor. Fars og mors fødselsopplevelser.

Andre hjemmebesøk av helsesøster, se oppfølging av barn 0-5 år.


Avtale hjemmebesøk etter fødsel
For å planlegge hjemmebesøk, er det fint å få beskjed så snart som mulig etter fødsel, før hjemreise fra sykehuset. 
Send SMS til 977 70 805 med navnet ditt eller ring helsestasjonen på tlf. 712 99 150.
Da blir du kontaktet av jordmor for avtale.

Når barnet er født har dere tilbud om videre oppfølging på helsestasjonen 0-5 år.Les mer om helsestasjon barn 0-5 år.

 

Timebestilling eller andre spørsmål

For timebestilling eller andre spørsmål finner du kontaktopplysningene oppe til høyre i bildet. 

 


 

Kontaktinformasjon

Sentralbord helsestasjonen
Anne Storvik
E-post
Telefon 71 29 91 50
Anne Lise Bruset
Jordmor
E-post
Telefon 977 70 805

Åpningstider


Mandag: 09.00 - 15.00

Tirsdag:  09.00 - 15.00

Onsdag: 09.00 - 15.00

Torsdag: 09.00 - 15.00

Fredag: Åpent etter avtale 

 

Adresse

Eide kommune
Rådhusvegen 7
6490 Eide