Helsesykepleier på skolen

Her finner du informasjon om når helsesykepleier er på skolen og skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er for å fremme elevens psykiske og fysiske helse, fremme gode sosiale og miljømessige forhold og forebygge skade og sykdom. Helsesykepleier skal i samarbeid med hjem, skole og det øvrige hjelpeapparatet i samfunnet, arbeide for å identifisere og løse de helsemessige problemer som knytter seg til skoleelevens situasjon. Skolehelsetjenesten skal ført og fremst arbeide forebyggende i forhold til enkeltelever og skolemiljøet. 

 

Hva gjør helsesykepleier?

 • Driver helseopplysning, rådgivning og veiledning til elever og lærere.
 • Vaksinasjon
 • Undervisning og deltakelse på foreldremøter (etter avtale)
 • Tverrfaglige samarbeid, individuell plan og delta i ansvarsgrupper.
 • Syn og hørselstest av elever ved ønske og behov.
 • Samarbeid med foreldre, skolen og andre aktuelle instanser.
 • Vekt og høydemåling i 3. klasse. Oppfølging av elever med undervekt/overvekt etter nasjonale retningslinjer.
 • Treffetid på skolen. "Åpen dør i skoletiden" for samtale med helsesykepleier.
 • Kan henvise til andre instanser ved samtykke fra foresatte.
 • Helsesykepleier er underlagt taushetsplikt. Helsespørsmål som gjelder enkeltelever vil ikke bli diskutert uten samtykke fra foresatte eller eleven selv. Helsesykepleier har opplysningsplikt til barnevernet om forhold som er til alvorlig skade for eleven.
 • Helsesykepleier samarbeider også med fysioterapeut og skolelege ved behov.

 

Helsesykepleier på skolen

 

Eide barneskole

Helsesykepleier: Tove Kirsti Storvik
Mobil: 992 89 246
 

Lyngstad og Vevang skole

Helsesykepleier: Sylvia Meek
 

Eide Ungdomsskole

Helsesykepleier: Therese Marie Holmen
Mobil: 992 89 248

 

Program for skolehelsetjenesten

Her finner du programmet for skolehelsetjenesten for de forskjellige klassetrinnene.

Ved å klikke på V-symbolet til høyre vil du få mer informasjon om hva de forskjellige programmene for klassetrinnene innebærer. 

Program for skolehelsetjenesten

Her finner du programmet for skolehelsetjenesten for de forskjellige klassetrinnene. 
Alle klassetrinn

Oppfølging ved behov. 

Skolestartundersøkelsen - Gjennomføres våren før skolestart

Basisundersøkelse med helsesøster og lege på helsestasjonen. Hørselstest

Helsesøster besøker alle klasser høst- og vårsemesteret. Informerer om helsesøster sin jobb ved skolen og tilbudet om "åpen dør i skoletiden".

1. klasse

Oppfølging etter meldte ønsker og behov.

2. klasse

Tilbud om vaksine med påfylling av difteri, stivkrampe, kikhoste og polio.
Ellers oppfølging etter meldte ønsker og behov.

3. klasse

Det vil bli gjennomført høyde og vektmålinger av elever. Det vil bli utdelt informasjon i forkant der foreldre kan takke nei til tilbudet om de ønsker det. Elever som etter nasjonale retningslinjer viser tegn til undervekt/overvekt vil få tilbud om samtale og videre oppfølging fra skolehelsetjenesten.
Det vil bli gitt helseopplysning klassevis om viktigheten av matpakke, et sunt kosthold og fysisk aktivitet.
Ellers oppfølging etter meldte ønsker og behov.

4. klasse

Oppfølging etter meldte ønsker og behov

5. klasse

Pubertetsundervisning.
Oppfølging etter meldte ønsker og behov

6. klasse

Tilbud om MMR-vaksine (Meslinger, kusma og røde hunder).
Undervisning om fysisk aktivitet, kosthold, helsebegrepet, søvn og hygiene.
Oppfølging etter meldte ønsker og behov

7. klasse

Tilbud om HPV-vaksine (livmorhalskreft) til jenter. Tilsammen to doser. To doser settes med 6 måneders intervall. 

8. klasse

Individuelle helsesamtaler med eleven ang kosthold, aktivitet, søvn, psykisk helse, trivsel med mer. 

10. klasse

10. klasse vaksine mot DTP+polio ( difteri/tetanus/pertussis/polio) boosterdose. 

 

Vaksinering

I forkant av vaksinering vil det bli sendt ut informasjonsskriv til foresatte. Foresatte samtykker om de ønsker vaksine eller ikke til sitt barn. Lappen leveres til elevens lærer senest dagen før vaksinering. Nye elever får invitasjon til "bli kjent samtale" med helsesøster innen 2 måneder etter skolestart.


Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med skolehelsetjenesten på Eide om du har spørsmål om ditt barns behov, vekst og utvikling. Om du trenger råd eller veiledning. Ingen spørsmål eller problemer er for små til å bli besvart.

Kontaktinformasjon

Sentralbord helsestasjonen
Anne Storvik
E-post
Telefon 71 29 91 50
Therese M. Holmen
Helsesykepleier Eide helsestasjon og skolehelsetjenesten
E-post
Telefon 992 89 248
Tove Kirsti Storvik
Helsesykepleier, skolehelsetjenesten og flyktninger.
E-post
Telefon 992 89 246
Anne Lise Bruset
Jordmor
E-post
Telefon 977 70 805
Marita Jacobsen
Ledende Helsesykepleier
E-post
Telefon 469 09 190

Åpningstider


Mandag: 09.00 - 15.00

Tirsdag:  09.00 - 15.00

Onsdag: 09.00 - 15.00

Torsdag: 09.00 - 15.00

Fredag: Åpent etter avtale 

 

Adresse

Eide kommune
Rådhusvegen 7
6490 Eide