Helsestasjon for barn 0 - 5 år

Her får du informasjon om hjemmebesøk, veiing av barnet og timer på helsestasjonen.


Helsestasjonens tjenester

Barnet innkalles jevnlig til konsultasjoner på helsestasjonen, men du kan også selv ta kontakt ved behov utover det.
For å kunne gi best mulig tilbud til barn og foreldre er det viktig at den enkelte møter til avtalt tid.
 


Få råd og veiledning når det gjelder

  • amming, morsmelkerstatning og annen mat og ernæring
  • brystspreng
  • barnets utvikling (motorisk utvikling, kognitiv utvikling, språk)
  • tannhelse
  • søvnbehov og gode søvnvaner
  • vaksinering. Barnet vaksineres etter barnevaksinasjonsprogrammet.
  • foreldre-barn samspill
  • prevensjon etter graviditet

Vi undersøker også hvordan det står til med mor, og kan snakke om temaer som foreldrene ønsker å ta opp.

Helsestasjonen etterstreber å tilby hjemmebesøk til alle familier med nyfødt barn. Vi kontakter dere for avtale om hjemmebesøk når dere er kommet hjem ifra sykehuset.


 

Konsultasjoner ved helsestasjonen

Her kan du lese helsestasjonens rutiner i forhold til barnets alder. 
Ved å klikke på V-symbolet til høyre vil du få mer informasjon om hva de forskjellige konsultasjonene innebærer. 

Helsestasjons rutiner i forhold til alder

Hjemmebesøk

Hjemmebesøk til foreldre og den nyfødte.
Vektkontroll.
Informasjon og samtale.
Første besøk gjennomføres av jordmor og andre besøk av helsesøster. 

6 ukers kontroll

Konsultasjon med lege og helsesøster
Vaksine mot rotavirus (gis i munnen) 
Vurdering av generell utvikling hos barnet, samspill, ernæring, D-vitamin, tilskudd, vaksineinformasjon. 

4 måneders kontroll

Individuell konsultasjon med fysioterapeut.
Vurdering og veiledning på motorisk utvikling.

5 måneders kontroll

Konsultasjon med helsesøster.
Vurdering av generell utvikling.
Ernæring og Søvn.
Samspill og kontakt.
Vaksine mot difteri/stivkrampe/kikhoste/polio/Hib/Hep B og pneumokokkvaksine. 

6 måneders kontroll

Generell helseundersøkelse med lege og helsesøster. 

8 måneders kontroll

Gruppekonsultasjon med tannpleier og helsesøster.
Samtale rundt ulike tema som; søvn, ernæring, språk, lek, samspill og kontakt, bevegelse og motorisk utvikling.
Hovedvekt på tenner og tannhelse. 

10 måneders kontroll

Gruppekonsultasjon med fysioterapeut og helsesøster.
Samtale og veiledning om motorisk utvikling, tilknytning, forebygging av ulykker og foreldrerollen.

12 måneders kontroll

Generell helseundersøkelse med lege og helsesøster.
Vaksine mot:

  • difteri/stivkrampe, kikhoste, polio, Hib, hep B og pneumokokkvaksine
15 måneders kontroll

Konsultasjon med helsesøster.
Vurdering av vekst og utvikling.
MMR vaksine (meslinger/kusma/røde hunder). 

18 måneders kontroll

Konsultasjon med helsesøster.
Vurdering av vekst og utvikling

Ved to års alder

Generell helseundersøkelse ved lege og helsesøster.
Fokus på språkutvikling, samspill og kontakt. Foreldrerollen.

Ved fire års alder

Generell helseundersøkelse med helsesøster.
Synstest og språkkartlegging ved bruk av språk.
Legeundersøkelse etter behov/ønske.

Før skolestart

Basisundersøkelse før skolestart med lege og helsesøster. Test av syn og hørsel.

 

Etter vaksine

Barn som har fått vaksine må være til observasjon i 20 minutter etter at vaksinen er satt. Dette for å kunne behandle/oppdage eventuelle straksallergiske reaksjoner


Bestilling og avbestilling av timer

Barnet kalles inn jevnlig til konsultasjoner. Dersom du ønsker ekstra avtale utover det, endre eller avbestille time kan du ta kontakt med helsestasjonen.
For å kunne gi best mulig tilbud til barn og foreldre er det viktig at den enkelte møter til avtalt tid.

Hvis barnet ikke kan møte til timen må helsestasjonen få beskjed så raskt som mulig. Da kan timen benyttes av andre.

Ved akutt sykdom bør ikke barnet møte på helsestasjonen. Kontakt da fastlege eller legevakt.


Kontaktinformasjon til helsestasjonen finner du til høyre i bildet. 

Kontaktinformasjon

Sentralbord helsestasjonen
Anne Storvik
E-post
Telefon 71 29 91 50
Linda Henden
Helsesykepleier og familieterapaut Eide helsestasjon
Telefon 908 14 354
Therese M. Holmen
Helsesykepleier Eide helsestasjon og skolehelsetjenesten
E-post
Telefon 992 89 248
Anne Lise Bruset
Jordmor
E-post
Telefon 977 70 805
Ellen Marie Krakeli
Folkehelsekoordinator, Fysioterapeut, Frisklivssentralen.
E-post
Telefon 979 84 232
Aud Solveig Frisnes
Fysioterapeut barn og unge
E-post
Telefon 950 94 888

Jobber 50% (mandag, torsdag og annenhver fredag (partallsuker))

Åpningstider


Mandag: 09.00 - 15.00

Tirsdag:  09.00 - 15.00

Onsdag: 09.00 - 15.00

Torsdag: 09.00 - 15.00

Fredag: Åpent etter avtale 

 

Adresse

Eide kommune
Rådhusvegen 7
6490 Eide