Flyktninghelsetjeneste

Asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen, har rett til nødvendige helsetjenester på samme måte som andre som holder til i kommunen.


Helsetjeneste for flyktninger

For personer under 18 år er det ikke et vilkår at personen har lovlig opphold.

For personer over 18 år som har ulovlig opphold, gir loven bare rett til akutt helsehjelp.

 

Dette tilbyr vi

  • Tuberkulosekontroll
  • Samtaler, råd og veiledning

 

Helseundersøkelse

  • Helseundersøkelse med lege og helsesøster innen 3 måneder etter ankomst til kommunen.
  • Alle ansatte i  kommunen kan henvise målgruppen til en helseundersøkelse
  • I tillegg kan personen selv avtale helseundersøkelse for seg og/ eller sine familiemedlemmer.
  • Helseundersøkelsen inneholder samtale og undersøkelse med lege og helsesøster
     

Les mer om helseundersøkelser til flyktninger på Helsedirektoratets nettside.
 

Pris

Tjenestene er gratis. Hos fastlege eller spesialist må du betale en egenandel.

Kontaktinformasjon

Tove Kirsti Storvik
Helsesykepleier, skolehelsetjenesten og flyktninger.
E-post
Telefon 992 89 246
Sentralbord helsestasjonen
Anne Storvik
E-post
Telefon 71 29 91 50

Åpningstider


Mandag: 09.00 - 15.00

Tirsdag:  09.00 - 15.00

Onsdag: 09.00 - 15.00

Torsdag: 09.00 - 15.00

Fredag: Åpent etter avtale 

 

Adresse

Eide kommune
Rådhusvegen 7
6490 Eide