Familiemøtet

Familiemøtet er samtaler mellom foreldre, BUP og fagpersoner fra kommunen, slik at en i fellesskap kan finne ut hvilken hjelp barnet / familien har behov for.

I noen tilfeller er både familien og kommunale fagpersoner usikre på hva som vil være den beste hjelpen barnet og familien kan få. I så fall kan familien bli invitert til å bli med på et familiemøte. Familien bestemmer hvilke fagpersoner de ønsker skal være med.

Målsetting:

 • Bidra til et godt samarbeid mellom familier, kommunen og spesialhelsetjenesten.
 • Få oversikt over familiens hjelpebehov.
 • Familiestøtte og brukerinnflytelse.
 • Finne felles strategi for videre samarbeid og fordele ansvarsoppgaver.

Møtestruktur:

 • Forutsetning at familien ønsker å delta.
 • Ledes av kommunens koordinator.
 • Familiemøtet avholdes på møterom på rådhuset.
 • Alltid en fagperson fra BUP tilstede.
 • Max 2 møter før eventuell henvisning til BUP.

 

Familiemøtet - samarbeidsmøter med BUP Molde

Møtedatoer våren 2019:

(Sted: Nye formannskapssalen, Eide rådhus 2. etg.)

Torsdag 31.01.2019, kl 9 - 12

Torsdag 07.03.2019, kl 9 - 12

Torsdag 11.04.2019, kl 9 - 12

Torsdag 09.05.2019, kl 9 - 12

Evt torsdag 13.06.2019 dersom behov.

 • Det settes av ca 45 minutt til hver familie med 15 minutt mellom hver avtale for oppsummering/avrunding av samtalen.
 • Det kan være lurt å skrive ned punkter som dere ønsker å ta med i beskrivelse av situasjonen/barnet det gjelder.
 • Hvis barnet er tidligere utredet eller henvist BUP Molde, kan det være lurt å gi beskjed om dette.

Kontaktinformasjon

Tove Kirsti Storvik
Helsesykepleier, skolehelsetjenesten og flyktninger.
E-post
Telefon 992 89 246