Rehabilitering

Du kan få tilbud om rehabilitering hvis du har fått nedsatt funksjonsevne på grunn av alderdom, sykdom, operasjon eller skade. Du kan få rehabilitering ved rehabiliteringsopphold på sykehjemmet eller i hjemmet.  
 

Hva kan du få? 

Rehabilitering kan omfatte oppfølging av fysioterapeut, lege, sykepleier og andre ressurspersoner. Målet er at du skal få best mulig funksjonsevne, føle mestring og selvstendighet i hverdagen, og kunne delta sosialt og i samfunnet.

Rehabilitering gis for en begrenset periode.

 

Krav til søker

Du har fått nedsatt funksjonsevne og mestrer ikke lenger din hverdag som før. Det kan for eksempel gjelde personlig stell, matlaging, rengjøring, deltakelse i sosiale sammenhenger, skole, arbeid eller andre aktiviteter.


 

Hvordan søke? 

Her finner du søknadsskjema og informasjon om søknadsprosess