Fysioterapi for voksne

Hvis du har skadet deg eller av andre grunner har nedsatt fysisk funksjonsevne, kan du få hjelp av en fysioterapeut.

Fra 1. januar 2018 trenger ikke pasienter lenger henvisning fra lege, manuellterapeut eller kiropraktor for å få stønad til fysioterapi. 

 

Fysioterapi på et fysikalsk institutt

Hvis du trenger fysioterapi, kan du ta direkte kontakt med en fysioterapeut. Hvis du går til behandling hos en privatpraktiserende fysioterapeut med driftsavtale (kommunal avtale), betaler du kun egenandel. Velger du å gå til behandling hos en fysioterapeut uten driftsavtale med kommunen, må du betale full pris.

 


Fysioterapeut med kommunal avtale/driftsavtale 

Eide kommune har kommunal avtale med Eide fysioterapi.
De kan kontaktes på epost: kontakt@eide-fysioterapi.no eller på telefon: 71 29 61 08.

 

Fysioterapi i eget hjem

Klarer du ikke å komme deg til et behandlingssted på egen hånd, kan du få behandling i hjemmet ditt. Da kan du få hjelp av en kommunalt ansatt fysioterapeut.
Hvis du har fått henvisning til fysioterapi i hjemmet, ta kontakt med kommunen.


Kommunalt ansatt fysioterapeut

Ta kontakt med kommunalt ansatt fysioterapeut dersom du har behov for: 

  • Koordinering mellom flere kommunale tjenester på grunn av mer sammensatte utfordringer
  • Behandling i hjemmet ditt

 

Hva får du?

  • Undersøkelse og vurdering
  • Råd og veiledning
  • Behandling og opptrening
  • Hjelpemidler

 

Hvordan søke? 

Du må være over 18 år. Er du under 18 år, kan du få fysioterapi for barn og unge.

Du må ha henvisning fra legen din hvis du trenger fysioterapi i eget hjem.

Du søker om fysioterapi ved å sende inn søknadsskjema eller ta kontakt med fysioterapeut i kommunen.

 

Hva skjer videre?

Merk at det kan være ventetid for å få fysioterapi.

Kontaktinformasjon

Eide Fysioterapi
Fysioterapi med kommunal avtale/driftsavtale
Telefon 71 29 61 08
Aud Solveig Frisnes
Fysioterapeut barn og unge
E-post
Telefon 950 94 888

Jobber 50% (mandag, torsdag og annenhver fredag (partallsuker))