Fysioterapi for barn og unge 0 - 18 år

Barn og unge som av ulike grunner trenger fysioterapi kan få hjelp av en kommunalt ansatt fysioterapeut. Det er ikke nødvendig med henvisning fra lege for å få time. 

Foreldre kan ta direkte kontakt med kommunalt ansatte fysioterapeuter via helsestasjonen, eller barnet kan henvises fra helsesøster, lege, kiropraktor, barnehage, skole eller andre instanser.

Fysioterapeutene tilbyr:

  • Undersøkelse og vurdering av henviste barn med igangsettelse av relevante tiltak.
  • Hjelp til utvelgelse, søknad og tilpasning av bevegelses- og treningshjelpemidler, samt ortopediske hjelpemidler.
  • Rådgivning/veiledning og informasjon til foresatte og samarbeidspartnere.


Behandling kan gis på helsestasjonen, i hjemmet, i barnehagen eller på skolen.

Kontaktinformasjon

Sentralbord helsestasjonen
Anne Storvik
E-post
Telefon 71 29 91 50
Aud Solveig Frisnes
Fysioterapeut barn og unge
E-post
Telefon 950 94 888

Jobber 50% (mandag, torsdag og annenhver fredag (partallsuker))

Åpningstider


Mandag: 09.00 - 15.00

Tirsdag:  09.00 - 15.00

Onsdag: 09.00 - 15.00

Torsdag: 09.00 - 15.00

Fredag: Åpent etter avtale 

 

Adresse

Eide kommune
Rådhusvegen 7
6490 Eide