Ergoterapi

Eide kommune har per i dag ikke tilbud om tjeneste for ergoterapi.