Frisklivssentralen

Frisklivssentralen er en helsefremmende og forebyggende kommunal helsetjeneste. På bakgrunn av utviklingen i helsetilstanden i Norge så anbefaler Helsedirektoratet at alle kommuner i Norge har en frisklivssentral eller et interkommunalt frisklivstilbud.

Frisklivssentralen i Eide tilbyr veiledningssamtaler basert på motiverende intervju, treningsgrupper og kurs.


Målgruppe

Målgruppen for frisklivssentralen er de som har økt risiko for, eller som har utviklet sykdom og trenger støtte til å endre levevaner og mestre helseutfordringer. Tilbudet passer også for deg som ønsker å ta vare på egen helse.  

Frisklivssentralen i Eide koordinerer arbeidet med «Aktiv på dagtid» og hjelper til å finne og markedsføre positive tiltak i frivillig regi i Eide. Frisklivssentralen samarbeider med øvrige helsetjenester i kommunen om tilbud og tiltak.
 

Aktiviteter i regi av Frisklivssentralen og Aktiv på dagtid i Eide
 

 
 

Diverse kurs 

Frisklivssentralen i Eide samarbeider også med Fræna Friskliv om:

  • Bra Mat kurs
  • Livslyst kurs
  • Diabeteskurs

Hver av kursene koster fra kr 300-500.

 

Følg oss på Facebook

Besøk også frisklivssentralen sin facebookside «Frisklivssentralen i Eide». Her legges det ut nyttige lenker og oppdatert informasjon om tilbudene.


 

Kontaktinformasjon

Ellen Marie Krakeli
Folkehelsekoordinator
E-post
Telefon 979 84 232

Adresse

Eide kommune
Rådhusvegen 7
6490 Eide