Aktiv på dagtid

Aktiv på Dagtid er et lavterskel trenings- og aktivitetstilbud for alle som er over 18 år og enten er arbeidsledig, sykemeldt eller i en annen form for trygd/stønadssituasjon, er pensjonist eller hjemmeværende.
 

 

Klikk for stort bilde

 

Mer om Aktiv på dagtid

Du kan lese mer om Aktiv på Dagtid hos Idrettsforbundet sine nettsider.  

Kontaktinformasjon

Ellen Marie Krakeli
Folkehelsekoordinator, Fysioterapeut, Frisklivssentralen.
E-post
Telefon 979 84 232

Adresse

Eide kommune
Rådhusvegen 7
6490 Eide