Smittevern

Smittevernet har til formål å verne befolkningen mot smittsomme sykdommer ved å forebygge dem og motvirke at de overføres i befolkningen, samt motvirke at slike sykdommer føres inn i Norge eller føres ut av Norge til andre land.

Kommuneoverlegen er ansvarlig for smittevernet i kommunen.

Smittevernloven skal sikre at helsemyndighetene og andre myndigheter setter i verk nødvendige smitteverntiltak og samordner sin virksomhet i smittevernarbeidet.

Les mer om smittevern - folkehelseinstituttet

Kontaktinformasjon

Espen Finholt
Kommuneoverlege
E-post
Telefon 71 29 97 20