Folkehelseprofiler

Folkehelseprofilen er et bidrag til kommunens arbeid med å skaffe seg oversikt over helsetilstanden i befolkningen og faktorer som påvirker denne.  
 

Folkehelseprofil 2017