Omsorgsbolig for eldre

Generelt om boligene

Eide kommune har 46 tilrettelagte boliger for syke, eldre og funksjonshemmede.I tillegg har kommunen tildelingsrett til 8 boliger som eies av MOBO.
 

Søknadsprosedyrer

Ta kontakt med Peggy Visnes for nærmere informasjon om søknadsprosedyrer.

 

Kriterier for søknad om tildeling av omsorgsboliger

- Nedsatt funksjonsevne
- Har et omfattende pleie. og omsorgsbehov med behov for mye hjelp i det daglige
- Det søkes på Hjemmetjenester på lik linje med andre hjemmeboende


Kriterier for søknad om tildeling av andre boliger

- Dårlig tilrettelagt bolig med begrenset muligheter for utbedring og tilrettelegging med hjelpemidler
- Beskrivelse av bosituasjon må foreligge. Funksjonsevne og hjelpebehov vil bli vurdert i hver enkelt søknad

Det følger ikke tjenester automatisk med å bo i tilrettelagt bolig. Det søkes pleie- og omsorgstjenester på lik linje med andre hjemmeboende.


Pris

Dette avhenger av hvilken type bolig det er. Noen boliger har innskudd og husleie, andre har bare husleie. Ta kontakt med pleie- og omsorgstjenesten for nærmere informasjon.
 

Omsorgsboliger

Bjørklia 12 leiligheter (kommunalt) delvis bemannet med fast personale
Slettatunet 6 leiligheter (kommunalt) delvis bemannet med fast personal

 

Tilrettelagte boliger

Lauvhaugen boliger, 12 boliger (kommunalt)
Eide Borettslag, 8 boliger ( borettslag)


Lovverk

Boliger er ingen lovpålagt tjeneste.


Klage

Det er ingen klageadgang på tildelinger av boliger.

Kontaktinformasjon

Hege Strand
Enhetsleder - Hjemmetjenesten
E-post
Telefon 918 46 311

Åpningstider

Vintertid (15. september - 14. mai)

Mandag - fredag:
08.00 - 16.00

 

Sommertid (15. mai til 14. september)

Mandag - fredag:
08.00 - 15.15

Adresse

Eide kommune, Slettaveien 37, 6490 Eide.