Aktivitetsvenn for en person med demens

Dette er en ordning der frivillige blir Aktivitetsvenn for en person med demens. Vi trenger frivillige, damer og menn i alle aldre, som ønsker å bli Aktivitetsvenner i Eide kommune.
 

Bli eller få aktivitetsvenn?

Kunne du tenke deg å bli aktivitetsvenn? Eller å få deg en aktivitetsvenn?
Ta kontakt med Randi Helen Leikarnes som leder Aktivitetsgruppen i Eide kommune.
Telefonnummer: 938 09 477.

 

Kurs
Kurs
Begivenhet Dato og klokkeslett Lokasjon
Kurs Aktivitetsvenn 14.03.2018: 11.00-14.00 Frivillighetssentralen i Fræna
KursEide og Fræna kommune har inngått samarbeid, og det vil holdes kurs 14 mars, klokken 11:00-14:00 på Frivillighetssentralen i Fræna.

 

Flere aktiviteter og gode opplevelser i hverdagen

Målet er å gi flere aktiviteter og gode opplevelser i hverdagen. Nå starter tilbudet opp i Eide kommune og over jul arrangeres det kurs for dem som har lyst til å bli aktivitetsvenn. Vi har satt sammen en arbeidsgruppe i Eide kommune som består av Randi Helen Leikarnes – Aktivitør Slettatunet Dagsenteret, Rita Haugnes- Sjukepleier Slettatunet, Sonja Langnes -avdelingsleder for Slettatunet, Oddrun Lyngstad Harstad- hjemmetjenesten, Ellen Marie Krakeli- Folkehelsekoordinator, Emelie Langnes Holden- Kultur konsulent, Geir Magne Berg- Nasjonalforeningen for folkehelsen Eide Helselag. Vi skal jobbe for at personer med demens og aktivitetsvenner kan gjøre hyggelige ting sammen.

Det viktigste med å være sammen, er å ha det hyggelig og trygt. Vi skal finne folk som matcher hverandre på interesser og kjemi. Begge skal ha glede av å tilbringe tid sammen. Aktiviteter man kan gjøre sammen: å trene, gå tur, mekke bil, bake, lese, gå på teater/kino/konsert, spille golf, hagearbeid, synge, oppsøke dyr, besøke kulturlandskap og mye mer.

Fritidsaktiviteter og gode opplevelser har positiv effekt. Selv for mennesker der sykdommen har kommet så langt at opplevelser raskt kan glemmes, viser det seg at de gode følelsene og stemningen aktiviteten skapte, varer. Med en aktivtetsvenn kan personer med demens få mulighet til å fortsette sine vanlige aktiviteter.

Aktivtetsvennordningen går ut på at alle som vil kan melde seg på som frivillige, for å finne på ting med en person med demens. Som aktivitetsvenn bestemmer du selv hvor ofte man møtes, Mange velger å møtes en time i uken. Dette styrer aktivtetsvenn selv etter eget ønske, i samarbeid med arbeidsgruppa. Aktivitetsvennen blir kurset og får tilbud om veiledning. Aktivitetsvennen får delta i ett hyggelig nettverk av frivillige.

Vi håper at mange kan ha lyst til å melde seg som aktivtetsvenn. Det skal ikke være verken vanskelig eller krevende. Det handler om å gjøre noe hyggelig sammen med en person du har felles interesser med, som for eksempel hagearbeid, musikk, kulturopplevelser eller turer.

Kontaktinformasjon

Randi Helen Leikarnes
Aktivitør
E-post
Telefon 71 29 91 53
Mobil 954 75 056