Vann

Eide kommune har vannforsyning fra Eide Vassverk SA

På Eide Vassverk sine hjemmesider finner du kontaktinformasjon, prisoversikt, driftsmeldinger, vakttelefon, drikkevannskvalitet med mer.

Hjemmesiden til Eide Vassverk SA