Vann- og avløpsgebyr

Eide vassverk SA leverer vann til innbyggerne i Eide kommune.

Se Eide vassverk  sine hjemmesider for mer informasjon

 

 

Avløpsgebyr i Eide kommune:

Utregningsmetode og eksempel finnes nederst i artikkelen

 

Priser kloakk - 2019
Priser kloakk - 2019
Avløp Pris pr år inkl. mva (kr)
Pris pr kubikk forbruk (målt eller stipulert) 24,93
Kloakkavgift bolig 1-60 m2 - fastledd 2256
Kloakkavgift bolig 1-60 m2 - variabelt ledd 1496
Kloakkavgift bolig 61-150 m2 - fastledd 2256
Kloakkavgift bolig 61-150 m2 - variabelt ledd 2992
Kloakkavgift bolig 151-225 m2 - fastledd 2256
Kloakkavgift bolig 151-225 m2 - variabelt ledd 4687
Kloakkavgift bolig 226-300 m2 - fastledd 2256
Kloakkavgift bolig 226-300 m2 - variabelt ledd 6557
Kloakkavgift bolig 301-375 m2 - fastledd 2256
Kloakkavgift bolig 301-375 m2 - variabelt ledd 8427
Kloakkavgift næring 1-60 m2 - fastledd 2256
Kloakkavgift næring 1-60 m2 - variabelt ledd 1496
Kloakkavgift næring 61-150 m2 - fastledd 2256
Kloakkavgift næring 61-150 m2 - variabelt ledd 3740
Kloakkavgift næring 151-300 m2 - fastledd 2256
Kloakkavgift næring 151-300 m2 - variabelt ledd 5635
Kloakkavgift næring 301-600 m2 - fastledd 6363
Kloakkavgift næring 301-600 m2 - variabelt ledd 11245
Kloakkavgift næring 601-1000 m2 - fastledd 8461
Kloakkavgift næring 601-1000 m2 - variabelt ledd 19971
Kloakkavgift næring 1001-2000 m2 - fastledd 10582
Kloakkavgift næring 1001-2000 m2 - variabelt ledd 37425
Kloakkavgift næring 2001-3000 m2 - fastledd 12341
Kloakkavgift næring 2001-3000 m2 - variabelt ledd 62358
Kloakkavgift andre bygg 0-300 m2 - fastledd 2256
Kloakkavgift andre bygg 0-300 m2 - variabelt ledd 3740
Kloakkavgift andre bygg 301-1000 m2 - fastledd 4580
Kloakkavgift andre bygg 301-1000 m2 - variabelt ledd 16231
Kloakkavgift andre bygg 1001-2000 m2 - fastledd 5280
Kloakkavgift andre bygg 1001-2000 m2 - variabelt ledd 37425
Kloakkavgift andre bygg 2001-4000 m2 - fastledd 6340
Kloakkavgift andre bygg 2001-4000 m2 - variabelt ledd 74824
Administrasjonsgebyr vannmåler 600

 

Utregningsmetode og eksempel (2019-priser):

Alle privatboliger samt næring opp til 300 m2 har et fastledd på kr 2256 inkl. mva. Det er altså vektet 1*fastledd.

Vekting antall fastledd:

Klikk for stort bilde

Variabel del kommer i tillegg, og her er prisen 24,93 kr/m3. Hvor mange m3 en betaler avhenger av stipulert mengde for kategorien, og fremgår her:

Klikk for stort bilde

 

Dette gjelder alle som ikke har vannmåler. De som har måler betaler etter faktisk vannforbruk (vann inn = avløp ut).

 

 

 

Eksempel:

En bolig på 100 m2

Fastledd: (2256 kr * 1) = 2 256 kr

Variabelt ledd: (24,93 kr * 120 m3) = 2 992 kr

Totalt avløpsgebyr = 5 248 kr pr år inkl mva

 

En bolig på 170 m2

Fastledd: (2256 kr * 1) = 2 256 kr

Variabelt ledd: (24,93 kr * 188 m3) = 4 687 kr

Totalt avløpsgebyr = 6 943 kr pr år inkl mva

 

Et næringsbygg på 900 m2

Fastledd: (2256 kr * 3,75) = 8 460 kr

Variabelt ledd: (24,93 kr * 801 m3) = 19 969 kr

Totalt avløpsgebyr = 28 429 kr pr år inkl mva

 

(noen få kroner i differanse ifht pristabellen over, pga øreavrunding på forbruksleddet)