Tilknytning til avløp

Alle priser er UTEN mva

Bolig og fritidsbolig: 

Priser tilknytning kommunalt avløp - 2019
Priser tilknytning kommunalt avløp - 2019
Areal (m2) 2019
0-60 12816
61-150 13777
151-225 14622
226-300 15920
301-375 17631

 

Andre bygg (garasjer, rene lagerbygninger, skole, samfunnshus):

Priser tilknytning kommunalt avløp - andre bygg - 2019
Priser tilknytning kommunalt avløp - andre bygg - 2019
Areal (m2) 2019
0-300 12816
301-1000 13777
1001-2000 15910
2001-4000 19827

 

Næringsbygg:

Priser tilknytning kommunalt avløp - Næring - 2019
Priser tilknytning kommunalt avløp - Næring - 2019
Areal (m2) 2019
0-60 12816
61-150 13777
151-300 15910
301-600 19827
601-1000 22888
1001-2000 31552

Kontaktinformasjon

John Olav Gautvik
Enhetsleder teknisk
E-post
Telefon 992 89 240
Ranveig Ørgesvik
Byggesaksbehandler
E-post
Mobil 992 89 241
Jan Kristensen
Avløpsingeniør
E-post
Telefon 905 37 038