Slamtømming

Forskrift for tømming av slamavskillere, tette tanker mv (PDF, 650 kB)

Alle boliger og virksomheter med toalett som er tilknytt slamavskiller, skal minst ha en tømming hvert andre år. For boliger uten toalett tilknytt slamavskiller og fritidsboliger, skal slamavskilleren tømmes hvert fjerde år. Kommunen kan bestemme en annen og hyppigere tømming.

For oversikt over neste planlagte tømming hos deg kan du benytte NORVA24 sin tjeneste Min Tank

Ved behov for ekstra slamtømming ta kontakt med oss eller direkte med NORVA24.

Kontaktinformasjon

Marianne Slutås Sildnes
Konsulent, leder renholdstjenesten
E-post
Mobil 992 89 213

Kommunale avgifter og boligtomter, kontaktperson infoland.

Åpningstider

Hverdager:
09.00 - 14.00