Skjema og veiledere

 

 

 

Link til byggteknisk forskrift - TEK10

Link ti lbyggteknisk forskrift - TEK17

 

 

Gravemelding / rørleggermelding:

Alt gravearbeid skal meldes til kommunen. Dette for å få oversikt over hva vi har under bakken.

Det må i tillegg registreres en melding på Gravemelding.no for å få oversikt over hva som finnes av strøm, telefon og fiber under bakken.

Om gravingen omfatter arbeider på vann og / eller avløpsanlegg skal det leveres rørleggermelding i tillegg:

Rørleggermelding som gjelder vann og avløp (DOC, 169 kB)