Boligtilsyn og feiing

Brann- og feiervesenet skal sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg minimum hvert fjerde år. Hvor ofte det skal feies, avhenger av boligens oppvarmingssystem, sotmengde mv. Tjenesten gjelder både helårsboliger og fritidsboliger.

Hvem får tjenesten?

Eiere av helårsbolig med pipe/ildsted som er registrert i kommunens eiendomsregister, vil automatisk bli kontaktet.

 • Eier skal melde fra til de kommunale brannmyndighetene når det har vært installert nytt ildsted eller når eier har foretatt andre vesentlige endringer ved fyringsanlegget.Send inn meldingsskjema!

 

Når kommer feieren?

Du får vanligvis varsel om feiing eller tilsyn i postkassen din dagen før. Hvis tidspunktet ikke passer, kan du avtale et nytt tidspunkt med feieren.
 

Hva trenger jeg å gjøre før feieren kommer?

Det er bygningseierens ansvar å sørge for sikker adkomst til og på taket. Hvis det ikke er klargjort for feiing (enten ved at noen er til stede, stige er lagt frem eller det på annen måte er gitt klar beskjed om at det kan feies), vil feiingen ikke bli utført. Hvis du ikke har gjort ny avtale mens feieren er i området, må du regne med å vente til neste runde. Ta derfor kontakt med feieren snarest mulig!
 

Ved boligtilsyn

Du må være hjemme når vi kommer på tilsyn, slik at du kan vise oss rundt i boligen.

Dette sjekker vi:

 • røykvarslere, slokkeutstyr og rømningsveier
 • om ildsted og skorstein har synlige feil eller mangler    
 • om det er behov for feiing og om feieren har tilgang til skorsteinen
 • I tillegg veileder vi deg i spørsmål om fyring, fyringsøkonomi og brannsikkerhet i hjemmet. Etter besøket får du en tilsynsrapport.
 • Kan du ikke være til stede selv, bør du avtale med noen som kan slippe oss inn. Personen må kjenne boligen godt.
 • Finn frem dokumentasjon på ildsted/fyringsanlegg. Fikk du avvik sist vi var på feiing og tilsyn, ber vi deg dokumentere at manglene er utbedret.
 • Etter gjennomført boligtilsyn og feiing
 • Blir det avdekket avvik på fyringsanlegget eller brannsikkerheten vil du motta en rapport fra feieren.
  Du får en frist på 30 dager til å gi skriftlig tilbakemelding om at avviket er utbedret.
   

Kontaktinformasjon

Asbjørn Gundersen
Feier
E-post
Telefon 415 26 177
Torstein Haukås
Feier
E-post
Telefon 970 96 012