Bålbrenning og bruk av ild i skog og utmark

Før det skal brennes bål eller gjøres opp ild utendørs, skal det fylles ut et innmeldingsskjema

Se ellers Molde kommune sin hjemmeside  for gjeldende bestemmelser for å gjøre opp ild utendørs