Brukerutvalg for NAV Fræna-Eide

NAV Fræna-Eide ønsker å gi mulighet for større brukermedvirkning i vårt arbeid med forbedring og utvikling av våre tjenester. Vi har derfor sammen med brukerorganisasjoner opprettet et eget lokalt brukerutvalg.

Brukerutvalget for NAV-kontor er et rådgivende organ som skal medvirke til forbedring og kvalitetsutvikling av tjenestene i NAV på systemnivå. Brukerutvalget skal sikre at erfaringene til våre kommuners innbyggere med NAVs tjenester blir tatt hensyn til ved utvikling av NAV Fræna-Eide.

Vi har hatt to møter hittil i 2018. Utvalgsmedlemmene er blitt gjort kjent med organisasjonen, NAVs rolle og oppgaver, vår organisering og NAVs strategiske utvikling. Utover dette har virksomhetsplanen vært tema og hva vi gjør for de mest utsatte og prioriterte gruppene. Vi ønsker nå å gjøre utvalget mer synlig og tilgjengelig, slik at våre innbyggernes erfaringer kan bli tatt mer hensyn til i utvalgets videre arbeid.

Her er en oversikt over hvem som sitter i utvalget og hvem de representerer:

Brukerutvalg for NAV Fræna-Eide
Brukerutvalg for NAV Fræna-Eide
Tilhørighet: Medlem E-post
FFO: Kai Corneliussen (Fræna) kacornel@online.no
Tove Lovise Kroknes (Fræna) tove@sund-bredband.no
Eva Cecilie Steigre (Eide) ecsteig@gmail.com
Ola Kallmyr (Eide) ol-kallm@online.no
Fibromyyalgiforbundet: Venche Gehse (Fræna) vencheg@online.no
Hustadvika næringsforum: Ove Silseth ove.silseth@eide.kommune.no
NAV Fræna-Eide: Nadine Deidok (NAV-leder) nav.fraena@nav.no