Har du en bolig til leie?

Eide kommune har et løpende behov for boliger til bosetting av flyktninger. Har du en ledig utleiebolig? Ved å leie ut til en flyktning eller flyktningfamilie kan du bidra til å gi mennesker med en vanskelig bakgrunn muligheten til å starte et nytt og trygt liv.

Flyktningene som skal bosettes får tett oppfølging fra kommunen. De følger introduksjonsprogrammet for flyktninger i minimum to år, og mottar lønn gjennom dette programmet.
 

Hva slags boliger er det behov for?

Eide kommune ønsker å komme i kontakt med alle som har en bolig til leie. 

Boligen bør helst ligge i nærheten av offentlig kommunikasjon.
 

Leievilkår

  • Boligen må være godkjent som utleiebolig.


Flyktningetjenesten benytter Forbrukerrådets Husleiekontrakt ved innleie av bolig.

 

Kontakt oss

Ta kontakt med Flyktningetjenesten dersom du har en ledig bolig.

Kontaktinformasjon finner du til høyre i bildet. 

Kontaktinformasjon

Kari Småge
Leder flyktningetjenesten
E-post
Telefon 479 68 981

Åpningstider

Flyktningetjenesten er lokalisert i Brudesetbygget øst for Haukås skole i Elnesvågen.

Mandag - fredag:
Vintertid (15.9-14.5) 
08:00 - 16:00

Sommertid (15.5-14.9)
08:00 - 15:25

Adresse

Flyktningetjenesten Eide og Fræna
Fræna kommune
Tingplassen 1
6440 Elnesvågen