Søke ny barnehageplass


Når har du rett på barnehageplass? 

Fyller barnet ett år før 1. desember?
Du har rett til barnehageplass hvis barnet fyller 1 år, før 1. desember. Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass. 

Dersom barnet fyller ett år i løpet av august det året det søkes om plass, har barnet rett på plass innen utgangen av august. Dersom barnet fyller ett år i september eller oktober det årets det søkes om plass har barnet rett på plass innen utgangen av den måneden barnet er født. Du kan søke om oppstartsdato tidligere, men det er ikke sikkert du vil få tilbud om plass før i løpet av den måneden barnet fyller ett år. 


Fyller barnet ett år etter 30. november?
Hvis barnet er født etter november 2017 vil barnet etter dagens regler ha rett til barnehageplass i neste års hovedopptak, det vil si august 2019. Du kan søke om barnehageplass tidligere, men barnet er da med i løpende opptak uten rett til plass. 

 

Søknadsfrist

 • Søknadsfrist for hovedopptaket senest 1. mars hvert år. 
 • Søker du plass utenom hovedopptaket kan du søke hele året. Du står på søkerlistene til du får tilbud om barnehageplass, eller selv sletter søknaden. Søknader som kommer inn etter fristen vil bli behandlet fortløpende. I tillegg gjennomføres fortløpende inntak gjennom hele året ved ledige barnehageplasser.

Barnehagene har felles hovedopptak og felles ventelister. Plasstildeling skjer i den barnehagen det søkes primæropptak i, og i den utstrekning det er ledige plasser. Dersom den er full, tilbys det plass i alternativ barnehage. Ønsker du overføring til annen barnehage skjer det som hovedregel i forbindelse med hovedopptak og gjelder fra påfølgende barnehageår.

 

Slik søker du barnehageplass

Søknad om ny barnehageplass gjøres elektronisk:
 

Søknad: Ny barnehageplass, endring og oppsigelse 2019 - 2020

 

Du logger deg inn med elektronisk ID via ID-porten.

 

I foresattportalen har du mulighet for å velge enten bokmål, nynorsk eller engelsk som språk.

 

Søknad om barnehageplass består av fem trinn, hvor du som søker må fylle inn informasjon:

 1. Opplysninger om barnet
  1. Fødselsnummer
  2. Navn
 2. Kontakt opplysninger om foresatte
  • Relasjon til barnet
  • Mobiltelefonnummer
  • E-postadresse
  • Legg evt. til medsøker
 3. Velg barnehage
  • Ønsket oppstartsdato
  • Barnehager i prioritert rekkefølge
  • Plasstype
 4. Andre opplysninger
  • Morsmål
  • Opptakskriterier barnet oppfyller
  • Dokumentasjon for kriterier hvor dette kreves
  • Andre relevante opplysninger
 5. Kontrollskjema
  • Kontroll av opplysninger i søknad
  • Innsending av søknad

 

Søknaden sendes elektronisk, direkte fra foresattportalen, til Visma Flyt Barnehages administrasjonsløsning for kommunens opptaksmyndighet. Når søknaden er sendt, vil du motta en bekreftelse på den e-postadressen du har oppgitt i søknaden.

 

Dersom du har behov for hjelp til å fylle ut søknad i foresattportalen, kan du henvende deg til Caroline Eriksen tlf:984 54 649
Du kan søke plass i til sammen fire forskjellige barnehager i Eide kommune. Du søker om barnehageplass på samme måte uavhengig av om du søker om barnehageplass for første gang, eller om du søker om  bytte barnehageplass. Valget foretar du i søknadsskjemaet. 


Barnehager i Eide kommune

Eide kommune har fire kommunale barnehager.
Klikk på lenkene under for å lese mer om de forskjellige.

Felles åpningstid for alle barnehagene:
Hverdager klokken: 07.00 - 16.30 

Svanviken barnehage

Eide barnehage

Lyngstad barnehage

Vevang barnehage

 

 

Opptakskriterier

Kriteriene vektes i denne rekkefølge:

 1. Barn med rett på barnehageplass som beskrevet over. 
 2. Barn med nedsatt funksjonsevne.
 3. Barn som det er fattet vedtak om etter Lov om barnevernstjenester §§ 4-12 og 4-4, annet og fjerde ledd.
 4. 5-åringer (siste år før skolestart) uten ordinær barnehageplass.
 5. Barnas behov, helsemessige eller sosiale vansker.
 6. Søsken tildeles plass i samme barnehage i den grad det er kapasitet
   

 

Pris

Betalingssatser for barnehagene i Eide kommune fra 01.01.2019

Priser barnehage 2019
Priser barnehage 2019
Type plass Betaling Kostpenger
100 % - 5 dager pr uke 3040 280
80 % - 4 dager pr uke 2432 224
60 % - 3 dager pr uke 1824 168
50 % - 2,5 dager pr uke 1520 140

 

 • Søskenmoderasjonen er fastsatt i forskrift til 30 % for barn nr. 2 og 50 % for nr. 3 og flere.
 • Redusert foreldrebetaling: Rimeligere barnehage for de som tjener minst. For familier med lav inntekt er det mulig å søke om redusert eller fritak av foreldrebetaling.

Fra 01.08.2019 vil prisen øke til 3040 kr + kostpenger for en helplass iht til Utdanningsdirektoratet sine satser for makspris:

Utdanningsdirektoratet sine sider

 

Klage

Vedtak om tildeling og avslag kan påklages skriftlig til formannskapet. Klagen sendes til kommunen.

 

Kontakt oss

Er det noe du fortsatt lurer på så ta kontakt med den enkelte barnehage eller Servicekontoret ved rådhuset. 

Kontaktinformasjon

Eide kommune
Servicekontoret
E-post
Mobil 71 29 91 00

Åpningstider


Fra 1. januar 2020 vil vi bli Hustadvika kommune. Det er derfor forløpende endringer på plassering og åpningstid for de forskjellige tjenestene. 
 

Servicekontoret

Åpent hverdager mellom klokken 09.00 - 14.00. 
 

 

Helsestasjonen

Mandag: 09.00 - 15.00

Tirsdag:  09.00 - 15.00

Onsdag: 09.00 - 15.00

Torsdag: 09.00 - 15.00

Fredag: Åpent etter avtale 

 

PPT - Gjemnes, Eide og Fræna

Åpningstider er alle hverdager 08.30-15.00 
Mandag er kontorets interndag fra kl. 09.00-12.00 har vi personal og fagmøte.

 

 

TJENESTENE UNDER HAR FLYTTET TIL FRÆNA KOMMUNEHUS


Tekniske tjenester
De sitter nå samlokalisert med Fræna sine ansatte innen samme fagområder på kommunehuset i Elnesvågen.
De har kontor i 2. etasje i samme bygg som NAV Eide/Fræna, med inngang på baksiden. 

De har følgende åpningstid: 
Byggesak, geodata og oppmåling har åpent for besøk fra kl 12.00 til kl 16.00 mandag til fredag.
Andre tekniske tjenester har åpent mellom kl 08.00 og kl 16.00 mandag til fredag.


Lønn og personal
Har nå kontorsted - Fræna kommunehus.


Regnskapsavdelingen
Har nå kontorsted - Fræna kommunehus.
 

IKT
Har nå kontorsted - Fræna kommunehus.

 

 

 

Adresse

Eide kommune
Rådhusvegen 7
6490 Eide