Si opp barnehageplass

Har du barnehageplass må du sende elektronisk oppsigelse hvis du ønsker å si opp plassen. 


Oppsigelse av barnehageplassen:
 

 • Barn som får tildelt barnehageplass kan beholde plassen frem til barnet når opplæringspliktig alder.
   
 • Dersom familien flytter ut av kommunen kan det føre til at barnehageplassen blir oppsagt før barnet når opplæringspliktig alder.
   
 • Gjensidig oppsigelsestid av barnehageplass i kommunale barnehager er 1 måneder regnet fra den 1. i måneden etter at oppsigelsen er mottatt.
   
 • De barna som skal begynne på skolen trenger ikke å si opp plassen sin.
   
 • Dersom plassen sies opp til 1. august, må barnets ferie på 3 uker være avviklet i sin helhet før 1. august.

 

Si opp barnehageplassen

Oppsigelse av barnehageplassen må gjøres elektronisk. Siste frist for oppsigelse i et barnehageår er 1. april. 

Søknad: Ny plass, endring/overføring og oppsigelse

 

Mislighold

Dersom betalingen ikke blir gjort i rett tid, gir økonomiavdelingen melding til enhetsleder for barnehagene. Dersom det står til rest 2 månedsbetalinger eller mer, kan barnet miste sin plass i barnehagen. 

 

Redusert foreldrebetaling

Kommunen har ordning som kan tilby barnefamilier med lav betalingsevne redusert foreldrebetaling. 

Kontaktinformasjon

Eide kommune
Servicekontoret
E-post
Mobil 71 29 91 00

Åpningstider


Fra 1. januar 2020 vil vi bli Hustadvika kommune. Det er derfor forløpende endringer på plassering og åpningstid for de forskjellige tjenestene. 
 

Servicekontoret

Åpent hverdager mellom klokken 09.00 - 14.00. 
 

 

Helsestasjonen

Mandag: 09.00 - 15.00

Tirsdag:  09.00 - 15.00

Onsdag: 09.00 - 15.00

Torsdag: 09.00 - 15.00

Fredag: Åpent etter avtale 

 

PPT - Gjemnes, Eide og Fræna

Åpningstider er alle hverdager 08.30-15.00 
Mandag er kontorets interndag fra kl. 09.00-12.00 har vi personal og fagmøte.

 

 

TJENESTENE UNDER HAR FLYTTET TIL FRÆNA KOMMUNEHUS


Tekniske tjenester
De sitter nå samlokalisert med Fræna sine ansatte innen samme fagområder på kommunehuset i Elnesvågen.
De har kontor i 2. etasje i samme bygg som NAV Eide/Fræna, med inngang på baksiden. 

De har følgende åpningstid: 
Byggesak, geodata og oppmåling har åpent for besøk fra kl 12.00 til kl 16.00 mandag til fredag.
Andre tekniske tjenester har åpent mellom kl 08.00 og kl 16.00 mandag til fredag.


Lønn og personal
Har nå kontorsted - Fræna kommunehus.


Regnskapsavdelingen
Har nå kontorsted - Fræna kommunehus.
 

IKT
Har nå kontorsted - Fræna kommunehus.

 

 

 

Adresse

Eide kommune
Rådhusvegen 7
6490 Eide