Kvalitet i barnehagen, planer, dokumenter og tilsyn