Svanviken barnehage - Barnet i fokus!

Svanviken barnehage er et heldagstilbud for barn i alderen 0-6 år. Barnehagen har beliggenhet på naturskjønne Einset ved Svanvika. 

 

Om Svanviken barnehage

Svanviken barnehage er en kommunal 4 -avdelings barnehage med til sammen 79 plasser. Barnehagen er administrert som egen resultatenhet. Avdelingene heter Rødstua (småbarnsavdeling, 0 – 3 år), Grønnstua (0 – 6 år), Gulstua (0 – 6 år) og Blåstua(0 – 6 år). 

Barnehagen ligger i naturskjønne omgivelser på Einset, 2 km. fra Eide sentrum.

Barnehagen er en tradisjonsrik barnehage som har vært i drift siden 1910, med unntak av krigsårene 1940 – 45. Barnehagen ble drevet av Kirkens sosialtjeneste fram til 1989 da kommunen tok over driften. 

 

Pedagogisk filosofi

Barnehagen er inspirert av Reggio Emilias pedagogiske filosofi. 
Reggio-Emilia filosofien innebærer et syn på barn, kunnskap og læring som tar utgangspunkt i barnas erfaringer, tanker og teorier. Vi observerer barnegruppa, samtidig som vi jobber med å gi barna nye impulser og inspirasjon. Barna skal få utforske og erfare ut fra egne interesser, mens vi løfter frem deres nysgjerrighet, kreativitet og egne ideer.

Kommunikasjon er et viktig nøkkelord i denne måten å jobbe på. For de yngste barna vil observasjon, samspill, og refleksjon over kroppsspråk og mimikk kunne fortelle oss mye om hva de er opptatte av. Reggio-Emilia dreier seg om å være oppriktig nysgjerrig på og lyttende til det barn tenker og gjør i hverdagen. Vi skal ikke komme med svarene, men stille spørsmål og fundere sammen med barnet.

Visjon: Barnet i fokus

Verdier: Barnet skal bli møtt med respekt, aksept og tillit. 

 

Kontaktinformasjon barnehagestyrer og pedagogiske leder

Kontaktinformasjon Pedagogiske ledere - Svanviken.
Navn/e-post Telefonnummer Arbeids-/ansvarsområde
Torill Eide 712 96 434/ 996 97 831 Resultatenhetsleder med budsjett, personalansvar, pedagogisk hovedansvar, foreldresamarbeid og samarbeid med andre instanser.
Sissel Tøvik 919 18 085 Pedagogisk leder avd. Rødstua. Barn fra 0-2 år
Christina Lyngstad 908 28 414 Pedagogisk leder avd. Gulstua. Barn fra 2-6 år
Susanne Skarbø 919 18 090 Pedagogisk leder avd. Grønnstua. Barn fra 2-6 år.
Torunn Hagen 993 63 966 Pedagogisk leder avd. Blåstua. Barn fra 2-6 år.

 

Fremføring av sangen Atlanterhavsveg 

Her ser en barna og Hoppers som fremfører sangen Atlanterhavsveg sammen. Sangen er skrevet av Anders Lyngstad og Konrad Nerland. 

Kontaktinformasjon

Torill Eide
Enhetsleder
E-post
Telefon 996 97 831
Avdeling Rødstua
Mobil 919 18 085
Avdeling Gulstua
Telefon 908 29 414
Avdeling Grønnstua
Telefon 919 18 090
Avdeling Blåstua
Telefon 993 63 966

Åpningstider


Mandag - fredag:
07.00 - 16.30

Adresse

Svanviken barnehage
Svanvikvegen 40
6490 Eide