Lyngstad og Vevang barnehager

Lyngstad og Vevang barnehager er organisert som en enhet med felles enhetsleder. Det er to barnehager som er lokalisert på Lyngstad og Vevang.