Barn med spesielle behov

Dersom et barn har spesielle behov, kan han eller hun trenge ekstra oppfølging.  Kommunen gjør en individuell vurdering av barnets behov, og tilbyr hjelp ut fra hvilke tilbud de har. Tilbudet kan variere og støttetiltak kan gis individuelt eller i gruppe.

Hvem kan søke?

Foresatte kan søke om spesialpedagogisk hjelp dersom barnet av ulike årsaker trenger hjelp, støtte og tilrettelegging. Retten til spesialpedagogisk hjelp gjelder uavhengig av om barnet går i barnehage eller ikke.

Dersom barnet går i barnehage bør søknaden fylles ut i samarbeid med barnehagen. 

Les mer om spesialpedagogisk hjelp i Utdanningsdirektoratets veileder.

 

Slik søker du:

Ta kontakt med PPT eller barnehagen. Dersom ditt barn går i barnehage bør søknaden fylles ut i samarbeid med barnehagen.

Dokumentasjon som bør legges ved:

  • Pedagogisk rapport fra barnehagen
  • Eventuelt annen dokumentasjon

 

Søknadsfrist:

Det er ingen søknadsfrist, du kan søke spesialpedagogisk hjelp hele året.

 

Hvilke spesialtiltak kan barnehagene gi?

Barnehagene kan gi yte flere tiltak, som blant annet:

  • Ekstra bemanning i barnehagen
  • Veiledning til ansatte og foreldre
  • Organisering i mindre grupper
  • Spesialpedagogisk hjelp 0-6 år

 

Hva koster tjenesten?

Tjenesten er gratis for familien.

 

Lover:

Barnehageloven § 12a Rett til plass i barnehage
Barnehageloven § 13 Prioritet ved opptak

Kontaktinformasjon

Renate Drågen
Konstituert enhetsleder
E-post
Telefon 957 09 726