Kildesortering

Å kildesortere betyr å sortere avfallet så nærme kilden som mulig, altså før de ulike avfallstypene blir blandet sammen i søppelbøtta. Slik får vi skilt de materialene som kan gjenvinnes fra det avfallet som skal gå til forbrenning og bli fjernvarme.

Når vi sorterer fanger vi også opp de avfallstypene som inneholder farlige stoffer, slik at disse kan bli behandlet på riktig måte og ikke bidrar til mer forurensning enn nødvendig.

Nesten alt avfall vi håndterer går til gjenvinning, enten til nye materialer eller til energi som biogass og fjernvarme. Gjenvinning av avfall til nye råstoffer krever mindre energi enn utvinning av nye råstoffer fra naturen.

 

Hvor blir det av?

Bioavfall

Innholdet i biodunken din blir omlastet på RIR-anlegget i Årødalen før det transporteres til biogassanlegg. Her blir det lagt i store utråtningstanker hvor de samler opp gassen som dannes når avfallet brytes ned. Gassen renses og brukes som drivstoff til kjøretøy.

Plastemballasje

Plasten blir pakket i baller i Årødalen, før den fraktes til sorteringsanlegg i Tyskland. Derfra går de ulike plastkvalitetene til fabrikker i hele Europa.

Papp og papir

Aviser og magasiner sendes til Norske Skogs papirfabrikk på Skogn i Nord-Trøndelag. Bølgepapp ender hos Peterson på Ranheim i Trondheim, hvor det lages ny papp. Drikkekartongene blir sortert ut og fraktes til Fiskeby Board i Norrköping. Her blir det laget ny emballasjepapp, blant annet pizzaesker.

Restavfall

Det som blir igjen når du har sortert ut alt som kan gå til materialgjenvinning eller biogass sendes til energigjenvinning, hovedsakelig ved fjernvarmeanlegg i Sverige.

Kontaktinformasjon

Marianne Slutås Sildnes
Konsulent, leder renholdstjenesten
E-post
Mobil 992 89 213

Kommunale avgifter og boligtomter, kontaktperson infoland.

Eide kommune
Servicekontoret
E-post
Mobil 71 29 91 00

Åpningstider


Fra 1. januar 2020 vil vi bli Hustadvika kommune. Det er derfor forløpende endringer på plassering og åpningstid for de forskjellige tjenestene. 
 

Servicekontoret

Åpent hverdager mellom klokken 09.00 - 14.00. 
 

 

Helsestasjonen

Mandag: 09.00 - 15.00

Tirsdag:  09.00 - 15.00

Onsdag: 09.00 - 15.00

Torsdag: 09.00 - 15.00

Fredag: Åpent etter avtale 

 

PPT - Gjemnes, Eide og Fræna

Åpningstider er alle hverdager 08.30-15.00 
Mandag er kontorets interndag fra kl. 09.00-12.00 har vi personal og fagmøte.

 

 

TJENESTENE UNDER HAR FLYTTET TIL FRÆNA KOMMUNEHUS


Tekniske tjenester
De sitter nå samlokalisert med Fræna sine ansatte innen samme fagområder på kommunehuset i Elnesvågen.
De har kontor i 2. etasje i samme bygg som NAV Eide/Fræna, med inngang på baksiden. 

De har følgende åpningstid: 
Byggesak, geodata og oppmåling har åpent for besøk fra kl 12.00 til kl 16.00 mandag til fredag.
Andre tekniske tjenester har åpent mellom kl 08.00 og kl 16.00 mandag til fredag.


Lønn og personal
Har nå kontorsted - Fræna kommunehus.


Regnskapsavdelingen
Har nå kontorsted - Fræna kommunehus.
 

IKT
Har nå kontorsted - Fræna kommunehus.